6.30-8.00 Zajęcia poranne świetlicowe

Schodzenie się Dzieci do przedszkola i zajęcia świetlicowe. Jest to czas na swobodną rozmowę nauczyciela z dziećmi, dzieci ze sobą nawzajem, porządkowanie i przygotowanie otoczenia, karmienie zwierząt, swobodne działanie. Poranne ćwiczenia gimnastyczne, wspólne tańce, nauka piosenek, wierszyków. Spokojne witanie budzącego się dnia.

8.00-11.00 Praca własna dzieci z materiałem Montessori.

Dzieci pod opieką wychowawców, działają w otoczeniu, ucząc się i nabywając kolejne kompetencje, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. To oznacza, że w jednym czasie jakieś dziecko ma lekcję z nauczycielem, inne dziecko działa samodzielnie, pracując z pomocą, a jeszcze inne dzieci działają w małej grupie, wykonując swoje zadania. Każde dziecko pracuje wybierając swobodnie czas i miejsce pracy, a także formę.

8.30-11.00 Śniadanie.

W klasie znajduje się wyznaczone miejsce do przygotowania posiłku oraz do zjedzenia. Dzieci samodzielnie, jeśli maja taką potrzebę przygotowują kanapki, nalewają sobie picia, po czym sprzątają po sobie. Dzieci nie są zmuszane do jedzenia ale zachęcane, jedzą wtedy kiedy są głodne, a nie jak wskazuje rozkład dnia.

11.00 Spotkanie w kręgu.

Odbywają się lekcje tematyczne, gdzie nauczyciel wprowadza nowe zagadnienia. Grupa omawia ważne dla nich sprawy, tematy, odbywają się rozmowy o konfliktach, o tym jak je rozwiązać.

11.30-12.30 Spacer, zabawy w ogrodzie.

Na podwórko wychodzimy niezależnie od pogody, chyba, że temperatura spadnie poniżej -10˚C lub wzrośnie ponad 30˚C oraz kiedy pada intensywnie deszcz i wieje mocny wiatr. Chodzimy na spacer po okolicy, do pobliskiego parku, albo do naszego ogrodu, zlokalizowanego za budynkiem przedszkola.

12.30 Wspólny obiad, zupa

Cała grupa wspólnie spożywa obiad. Dzieci samodzielnie przygotowują swoje miejsce przy stole, przynoszą talerze, sztućce. W wazach znajduje się zupa, w półmiskach drugie danie, w dzbanku kompot. Dzieci nakładają tyle ile zjedzą . Po posiłku sprzątają po sobie ze stołu.

13.00-14.00 Odpoczynek, relaksacje, czytanie bajek, legend.

Dzieci, które potrzebują snu, mogą odpocząć na leżakach. Jest to też taki czas, kiedy inne dzieci działają w otoczeniu: mogą grać i pracować z pomocami, spędzają czas na rozmowach ze sobą, działają, tworzą.

14.00 Wspólny obiad

15.30-17.30 Czas popołudniowy.

Jest to czas dowolnej pracy, wspólnych zabaw z nauczycielem, wyjścia na podwórko. Dzieci rozchodzą się do domów.