Stawki za pobyt i wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola  ustalane są przez dyrektora placówki.

Aktualnie obowiązujące opłaty:

  • wpisowe (opłata jednorazowa) – 300 zł,
  • czesne (za 1 miesiąc) – 690 zł,
  • dodatkowe zajęcia języka angielskiego (za 1 miesiąc) – 60 zł.

Wpłaty należy kierować na konto:

Usługi-handel Jacek Gruszka
przedszkole - 81 1870 1045 2083 1035 4316 0001
szkoła - 85 1870 1045 2083 1035 9546 0001

z dopiskiem w tytule:

  • w przypadku opłaty za wpisowe:
Wpisowe za przedszkole/szkołę [rok]. [imię i nazwisko dziecka]
  • w przypadku czesnego:
Czesne za [miesiąc]. [imię i nazwisko dziecka]