„Los naszej przyszłości spoczywa w rękach dzieci.(…)”

Maria Montessori

FILOZOFIA I MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole oferuje program wychowania i edukacji oparty na pedagogice dr Marii Montessori, w którym realizowane są cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

Celem naszej pracy jest stworzenie odpowiedniego otoczenia dla dziecka przez co będzie mogło wzrastać w harmonii, swobodnie rozwijać się, stawać samodzielnym, poznawać świat. Rozwijamy u dzieci samodzielność, niezależność, szacunek do siebie nawzajem oraz do pracy innych, poszanowania przyrody oraz pracy nad samym sobą. Każde dziecko traktujemy indywidualnie z jego osobistymi predyspozycjami, tempem pracy, zainteresowaniem, możliwościami i ograniczeniami.

Nasze przedszkole jest społecznością dzieci, rodziców i wychowawców, dla których najważniejszym celem jest dobro dziecka oraz jego niegraniczony rozwój.

Jesteśmy placówką otwartą na wielokulturowość, narodowość, wyznanie.

Dokładamy starań, aby cała nasza kadra była najlepiej przygotowana pod względem przygotowania pedagogicznego, merytorycznego, specjalistycznego. Aby wszyscy spośród naszej kadry znali i przestrzegali filozofię Pedagogiki Montessori.

Wspomagamy rozwój dziecka tak aby:

 • potrafiło samodzielnie dokonywać wyborów,
 • wzrastało w kontakcie z rzeczywistością, a nie jej substytutem czy wyobrażeniem,
 • dorastało w zamiłowaniu do porządku,
 • nie doświadczało negatywnego współzawodnictwa,
 • potrafiło podporządkować się zasadom i normom społecznym pod wpływem samodyscypliny, a nie zewnętrznego przymusu,
 • wzrastało w poczuciu własnej wartości niezależnie od kar, nagród i oceny nauczyciela,
 • wychowywało się w poszanowaniu dla pracy innych,
 • ukształtowało w sobie postawę tolerancji dla odmienności kulturowej, religijnej i narodowościowej oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi.

Wartości, które przekazujemy dzieciom

 • szacunek dla środowiska, innych ludzi i nas samych,
 • potencjał każdego dziecka i członka zespołu placówki,
 • inspirowanie miłości do nauki,
 • rozwijanie jednostek odpowiedzialnych i niezależnych,
 • możliwość tworzenia bezpiecznego, pewnego i kształcącego środowiska, w którym funkcjonujemy,
 • tworzenie i wzmacnianie silnego poczucia społeczności, w którym funkcjonuje otwarta i szczera komunikacja,
 • pokój na świecie.