PRACOWNICY PRZEDSZKOLA UŚMIECH I SZKOŁY PODSTAWOWEJ UŚMIECH

IMIĘ I NAZWISKO
STUDIA
KURSY MONTESSORI
ALEKSANDRA GRUSZKA STUDIA MAGISTERSKIE – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZASTUDIA PODYPLOMOWE – KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA MAUK HUMANISTYCZNYCH, KIERUNEK: PEDAGOGIKA,
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE,STUDIA PODYPLOMOWE – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OGÓLNA I SZKOLNA

STUDIA PODYPLOMOWE: AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE, KIERUNEK: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ,

STUDIA PODYPLOMOWE: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, KIERUNEK: LOGOPEDIA

PODSTAWOWY KURS PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 W POZNANIU – 90h.DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY KURS WCZESNEJ EDUKACJI MONTESSORI – PROGRAM NAUKI, OBSERWACJI I PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż.
JACEK GRUSZKA STUDIA MAGISTERSKIE
ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU W SZCZECINIE
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE
SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMISTUDIA PODYPLOMOWE
KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH
KIERUNEK: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

STUDIA PODYPLOMOWE
WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

MONIKA WRÓBEL

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA UŚMIECH

IMIĘ I NAZWISKO
STUDIA
KURSY MONTESSORI
EDYTA IWAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH, INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH,  KIERUNEK BIOLOGIA, SPECJALNOŚĆ BIOLOGIA W SZKOLE, STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA LICENCJACKIE: SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W
STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”
IWONA SZWAJKA STUDIA MAGISTERSKIE, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING,
STUDIA PODYPLOMOWE, STUDIA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA „OECONOMICUS”, KIERUNEK PEDAGOGIKA OGÓLNA I SZKOLNA
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”
AGNIESZKA KOWALSKA STUDIA LICENCJACKIE, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZE SPECJALNOŚCIĄ NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”
CELINA OŁDAK STUDIA LICENCJACKIE, WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA, TWP W SZCZECINIE, KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA STUDIA MAGISTERSKIE, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, KIERUNEK EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY PROGRAM NAUKI, OBSERWACJI I PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż
ANNA POGRÓDEK WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH, INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KIERUNEK GEOGRAFIA, SPECJALNOŚĆ GEOGRAFIA W SZKOLE, STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA LICENCJACKIE – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
KIERUNEK – WYCHOWANIE FIZYCZNE
SPECJALNOŚĆ – NAUCZYCIELSKA, SPECJALNOŚĆ DODATKOWA: GIMNASTYKA KOREKCYJNA

STUDIA MAGISTERSKIE – AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE – WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KIERUNEK – WYCHOWANIE FIZYCZNE
SPECJALNOŚĆ – WYCHOWANIE FIZYCZNE
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”
KAROLINA PODOŁA STUDIA MAGISTERSKIE, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, KIERUNEK PEDAGOGIKA, EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY PROGRAM NAUKI, OBSERWACJI I PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż
EWELINA SZYPOWSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH, INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KIERUNEK JĘZYK POLSKI, SPECJALNOŚĆ JĘZYK POLSKI W SZKOLE, STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA MAGISTERSKIE: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA

STUDIA PODYPLOMOWE: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PLASTYKA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

STUDIA PODYPLOMOWE: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ EKONOMICZNY W SZCZECINIE, KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: ARTETERAPIA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ
DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY PROGRAM NAUKI,
OBSERWACJI I PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż.
MARTA BADZIĄG STUDIA LICENCJACKIE SZCZECIŃSKA SZKOŁĄ WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM W SZCZECINIE, KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLA CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”
MONIKA KRUPA STUDIA LICENCJACKIE: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
STUDIA MAGISTERSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY, KIERUNEK EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
STUDIA PODYPLOMOWE, WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH, KIERUNEK HISTORIA W SZKOLE
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ UŚMIECH

IMIĘ I NAZWISKO
STUDIA
KURSY MONTESSORI
DARIA CIEŚLEWICZ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIASTUDIA LICENCJACKIE: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
NAUCZYCIELSKASTUDIA MAGISTERSKIE: WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECIENIE, KIERUNEK: PEDAGOGIKA,
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ
DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY PROGRAM NAUKI,
OBSERWACJI I PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż.
TETIANA KOŁODA STUDIA MAGISTERSKIE – KIJOWSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET KULTURY I SZTUKI, SPECJALNOŚĆ:
PEDAGOG I CHOREOGRAFSTUDIA PODYPLOMOWE : KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH, KIERUNEK: PEDAGOGIKA,
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE
PODSTAWOWY KURS PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 W POZNANIU :
90hDYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY PROGRAM NAUKI, OBSERWACJI I
PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż.