KARTA ZGŁOSZENIA

Poniżej mogą pobrać Państwo kartę zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola Uśmiech w Stargardzie Szczecińskim. Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres usmiech@przedszkole-stargard.pl, przy czym należy pamiętać iż oryginalną kartę zgłoszenia z niezbędnymi podpisami należy i tak dostarczyć do dyrektora przedszkola.

Karta zgłoszenia przedszkole 2017 (.DOC)
Karta zgłoszenia przedszkole 2017 (.PDF)

UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU UŚMIECH

Umowa przedszkole 2019 (*.DOCX)
Umowa przedszkole 2019 (*.PDF)

Umowa zerówka 2019 (*.DOCX)
Umowa zerówka 2019 (*.PDF)

Umowa szkoła 2019 (*.DOCX)
Umowa szkoła 2019 (*.PDF)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

Upoważnienie (*.DOC)
Upoważnienie (*.PDF)