PRACOWNICY PRZEDSZKOLA UŚMIECH I SZKOŁY PODSTAWOWEJ UŚMIECH

IMIĘ I NAZWISKO
STUDIA
KURSY MONTESSORI
ALEKSANDRA GRUSZKA STUDIA MAGISTERSKIE – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA

STUDIA PODYPLOMOWE – KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA MAUK HUMANISTYCZNYCH, KIERUNEK: PEDAGOGIKA,
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE,

STUDIA PODYPLOMOWE – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OGÓLNA I SZKOLNA

STUDIA PODYPLOMOWE: AKADEMIA ROLNICZA W SZCZECINIE, KIERUNEK: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ,

STUDIA PODYPLOMOWE: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, KIERUNEK: LOGOPEDIA

PODSTAWOWY KURS PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 W POZNANIU – 90h.

DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY KURS WCZESNEJ EDUKACJI MONTESSORI – PROGRAM NAUKI, OBSERWACJI I PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż.

JACEK GRUSZKA STUDIA LICENCJACKIE: WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA COLLEGIUM BALTICUM W SZCZECINIE INSTYTUT
JĘZYKÓW OBCYCH, SPECJALNOŚĆ: JĘZYK NIEMIECKI Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
MONIKA WRÓBEL

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA UŚMIECH

IMIĘ I NAZWISKO
STUDIA
KURSY MONTESSORI
EDYTA IWAŃSKA STUDIA LICENCJACKIE: SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W
STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”
IWONA SZWAJKA STUDIA MAGISTERSKIE, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING,
STUDIA PODYPLOMOWE, STUDIA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA „OECONOMICUS”, KIERUNEK PEDAGOGIKA OGÓLNA I SZKOLNA
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”
AGNIESZKA KOWALSKA STUDIA LICENCJACKIE, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA ZE SPECJALNOŚCIĄ NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”
CELINA OŁDAK STUDIA LICENCJACKIE, WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA, TWP W SZCZECINIE, KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA STUDIA MAGISTERSKIE, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, KIERUNEK EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY PROGRAM NAUKI, OBSERWACJI I PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż
ANNA POGRÓDEK STUDIA LICENCJACKIE – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI – WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
KIERUNEK – WYCHOWANIE FIZYCZNE
SPECJALNOŚĆ – NAUCZYCIELSKA, SPECJALNOŚĆ DODATKOWA: GIMNASTYKA KOREKCYJNA

STUDIA MAGISTERSKIE – AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE – WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
KIERUNEK – WYCHOWANIE FIZYCZNE
SPECJALNOŚĆ – WYCHOWANIE FIZYCZNE

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”
KAROLINA PODOŁA STUDIA MAGISTERSKIE, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, KIERUNEK PEDAGOGIKA, EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY PROGRAM NAUKI, OBSERWACJI I PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż
EWELINA SZYPOWSKA STUDIA MAGISTERSKIE: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA

STUDIA PODYPLOMOWE: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: PLASTYKA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

STUDIA PODYPLOMOWE: WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ EKONOMICZNY W SZCZECINIE, KIERUNEK: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ: ARTETERAPIA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ

DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY PROGRAM NAUKI,
OBSERWACJI I PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż.
MARTA BADZIĄG STUDIA LICENCJACKIE SZCZECIŃSKA SZKOŁĄ WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM W SZCZECINIE, KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLA CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”
MONIKA KRUPA STUDIA LICENCJACKIE: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

STUDIA MAGISTERSKIE , ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY, KIERUNEK EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

STUDIA PODYPLOMOWE, WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH, KIERUNEK HISTORIA W SZKOLE
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA WARSZTATÓW: „METODA MARII MONTESSORI W PRACY Z DZIEĆMI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ UŚMIECH

IMIĘ I NAZWISKO
STUDIA
KURSY MONTESSORI
DARIA CIEŚLEWICZ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA

STUDIA LICENCJACKIE: UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA
NAUCZYCIELSKA

STUDIA MAGISTERSKIE: WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W SZCZECIENIE, KIERUNEK: PEDAGOGIKA,
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z TERAPIĄ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNĄ

DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY PROGRAM NAUKI,
OBSERWACJI I PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż.
TETIANA KOŁODA STUDIA MAGISTERSKIE – KIJOWSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET KULTURY I SZTUKI, SPECJALNOŚĆ:
PEDAGOG I CHOREOGRAF

STUDIA PODYPLOMOWE : KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH, KIERUNEK: PEDAGOGIKA,
SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

PODSTAWOWY KURS PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI – ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 102 W POZNANIU :
90h

DYPLOM NAUCZYCIELA MONTESSORI – POLSKI INSTYTUT MONTESSORI – ROCZNY PROGRAM NAUKI, OBSERWACJI I
PRAKTYKI W ŚRODOWISKU MONTESSORIAŃSKIM Z DZIEĆMI OD 2,5 – 6 R.Ż.