PRACOWNICY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA UŚMIECH
I NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ UŚMIECH


DYREKTOR
Aleksandra Gruszka

 

 

 

 

p. Dyrektor Jacek Gruszka
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Jacek Gruszka

 

 

 

 


PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
Aneta Kulczycka

 

PRACOWNICY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA UŚMIECH

GRUPA ŻÓŁTA


NAUCZYCIEL
Edyta Iwańska

 

 


NAUCZYCIEL
Magdalena Zawadzka

 

 

 

 
NAUCZYCIEL
Agnieszka Kowalska

GRUPA ZIELONA


NAUCZYCIEL
Iwona Langa

 

 

 

 

NAUCZYCIEL

Aldona Pierzyńska

 

 

 

 

POMOC NAUCZYCIELA
Magdalena Szulczewska

 

GRUPA NIEBIESKA


NAUCZYCIEL
Anna Pogródek

 

 

 

 


NAUCZYCIEL
Sandra Malinowska

 

 

 

 


POMOC NAUCZYCIELA
Monika Zięcik

 

GRUPA CZERWONA


NAUCZYCIEL
Monika Krupa

 

 

 

 


NAUCZYCIEL
Magdalena Pawlak

 

 

 

 


POMOC NAUCZYCIELA
Marta Badziąg

 

 

 

GRUPA 0A oraz KLASA I


NAUCZYCIEL
Ewelina Czarnecka

 

GRUPA 0B


NAUCZYCIEL
Daria Cieślewicz

 

 

 

KLASA III


NAUCZYCIEL
Tatiana Kołoda

 

 

 

 

 

 


WOŹNA ODDZIAŁOWA
Mariola Oziembło

 

 

 

 


WOŹNA ODDZIAŁOWA
Mirosława Orzechowska

 

 

 

 

WOŹNA ODDZIAŁOWA
Elżbieta Kasza

 

 

 

 
 


KUCHARKA
Jadwiga Siliwanowicz